Hiển thị tất cả 3 kết quả

2.620.000.000 
2.710.000.000 
3.140.000.000